Η εταιρία Euroclean ασχολείται με γενικούς καθαρισμούς κτιρίων, χώρων (τόσο του δημοσίου όσο και ιδιωτικών), με καταστήματα και επιχειρήσεις ιδιωτών. Η άλλη δραστηριότητα της εταιρίας έχει να κάνει με τον καθαρισμό και φύλαξη χαλίων, μοκετών κτλ.

Το 2006 η Euroclean με ικανοποίηση πιστοποιήθηκε με διαχείριση ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 2000 που αφορά όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας και συνοψίζει την πολιτική της για την παροχή υπηρεσιών που πληρούν αυστηρά ποιοτικά κριτήρια.

Η εταιρία προκειμένου να πετύχει τους στόχους της (υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών και ικανοποίηση των πελατών της) δίδει ιδιαίτερη έμφαση σε τρεις τομείς.

  1. Πλήρης εξειδίκευση προσωπικού μηχανημάτων και υλικών για την παρεχομένη υπηρεσία
  2. Άψογο αποτέλεσμα στην παρεχομένη υπηρεσία
  3. Iικανοποίηση του πελάτη από την παρεχόμενη υπηρεσία και αποτέλεσμα αυτής

Euroclean.gr :: All rights Reserved. Maintenance by IntelWEB